KIP Consult

FORSIDE

OM OS

KOMPETENCER

KURSER

ASSESSMENT

RÅDGIVNING

PSYKOTERAPI

KONTAKT

 

Assessment


Vurdering af medarbejderkompetence

På basis af en række interview – der klart afdækker virksomhedens holdninger, værdier, mål og visioner – opbygger vi et Assessment Center, som meget præcist kan vurdere den enkelte medarbejders styrkesider og potentialer.

 

Assessment Center gennemføres internt i virksomheden eller som internat, typisk over 1-2-3 dage afhængig af antal deltagere og ønskede målinger. Medarbejderne gennemspiller en række virkelighedsnære situationer, som hænger sammen med virksomhedens formål med aktiviteten. Der kan for eksempel være tale om cases med ledelsesdilemma, personaleledelse, indbakke, formidling, mødeledelse, coaching og / eller andet.

 

 

Hvis virksomheden ønsker det, kan topledere trænes til at give feedback i øvelserne. Derved opnår man at kunne påvirke holdninger og resultater direkte, fx ved implementering af en ny strategi eller en ny politik.

 

Efterfølgende vil feedback kunne gøre det klart for ledelsen, gruppen og den enkelte, hvor der i særlig grad kan sættes ind i forhold til den ønskede sammenhæng mellem medarbejder kompetence og virksomhedens holdninger, værdier, mål og visioner.

 

Forløb med medarbejderudvikling på individ og gruppeplan kan herefter sættes i gang. Fx forløb: "Kursusmodul på en dag", "Lederens personlige gennemslagskraft", "Udviklings Gruppe for Ledere", "Coaching" m.v.

 


KIP Consult, Allegade 29, 2000 Frederiksberg, Tel: 3630 1836