KIP Consult

FORSIDE

OM OS

KOMPETENCER

KURSER

ASSESSMENT

RÅDGIVNING

PSYKOTERAPI

KONTAKT

 

Udviklings Gruppe for Ledere

 

Vi starter løbende nye udviklings-, coach- og supervisionsgrupper for ledere ansat i det private og i det offentlige. Essentielle problemstillinger for ledere vil blive præsenteret, superviseret, diskuteret og perspektiveret. Vi kalder derfor kurset en intensiv arbejdsgruppe hvor du lærer gennem handling og refleksion i små og store grupper. Vi tager udgangspunkt i det pædagogiske, psykologiske princip om "Action-Reflection-Learning".

 

Målet for kurset:

At deltagerne øger sin evne til at handle

 • på basis af en forståelse af egne vanskelige ledelsessituationer.
 • At deltagerne kan anvende kollegers hypoteser og gode råd i løsningen af situationen og i egen personlig udvikling

Kurset veksler mellem korte teorioplæg, øvelser i den store gruppe, øvelser i smågrupper og diskussion i plenum.

 

Vi har erfaring for at deltagerne bliver bedre til at intervenere i konflikt situationer og til at strukturere ledelsessituationer. Endvidere bliver deltagerne bedre til at give og modtage supervision og til at give og modtage feedback. Deltageren øger egne coaching færdigheder og øger endvidere sin opmærksomhed og evne til at forbedre arbejdsklimaet.

 

Gennem teori og praksis vil kurset sluttelig betyde at den enkelte deltager opnår:

 • Øget selvindsigt på personlige arbejdspunkter og stærke sider,
 • Større gennemslagskraft som leder - også i vanskelige situationer,
 • Kendskab til konkrete værktøjer til udvikling af sin personlige lederstil,
 • Viden om psykologiske processer der fremmer en gruppes trivsel og effektivitet,
 • Færdigheder i coaching, i at kunne give og modtage supervision

Praktiske oplysninger:

 • Start løbende
 • Enten som internat eller som eksternat ca. hver tredje uge
 • Maksimalt 16 ledere
 • Kursussted: Internat i hele landet. Eksternat: København, Århus, eller Aalborg
 • Prisen afhængig af deltagerantal og kursussted
 • Kursusledere: Psykologer fra KIP Consult

 

Generelt vedrørende tilmelding og framelding på kurser:
Ved tilmelding betales en første rate på tyve pct. af kursusafgiften.

 

Ved skriftlig framelding inden tre uger før start refunderes ¾ af beløbet.

 

Ved skriftlig framelding senere end tre uger før kursus ingen refusion.

 

Anden rate er forfalden til betaling to måneder før kursusstart.


Tilmelding via email eller brev med navn, institution / firma fremsendes senest to måneder før kursusstart. Deltagerne optages på holdet i den rækkefølge tilmeldingen indløber.

 

Ved framelding er man velkommen til at finde en anden, som kan overtage pladsen.

 

Yderligere oplysninger og tilmelding
Du er velkommen til at indhente yderligere oplysninger og tilmelde dig hos:
KIP Consult kipconsult@kipconsult.dk eller pr. telefon

 


KIP Consult, Allegade 29, 2000 Frederiksberg, Tel: 3630 1836