Psykologisk rådgivning

Psykologisk rådgivning kan beskrives som en samtale, en dialog, hvor psykologen typisk stiller spørgsmål, reder ud, afklarer, udforsker klientens aktuelle situation, baggrund og verdensbillede – med henblik på at klienten opnår lindring, indsigt, bedring og øgede handlemuligheder.

En række faktorer går igen i forhold til vellykket og frugtbar psykologisk rådgivning – uanset psykologisk tilgang. De seks faktorer er: Det terapeutiske forhold, indgydelse af håb hos klienten, nye læringsoplevelser, følelsesmæssig arousal, self-efficacy og mulighed for at træne sine nye evner.

I arbejdet lægges vægt på at afdække klientens parathed til forandring. Samlet set henledes opmærksomheden på såvel klient-, psykolog- som relations-faktorer.

Rådgivning / Psykoterapi

  • Individuel psykologisk rådgivning
  • Individuelle psykoterapeutiske forløb
  • Rådgivning for par
  • Parterapi og forløbet parforholdets psykologi

Yderligere oplysninger: henvendelse til Ole Michael Spaten – KIP Consult kipconsult@kipconsult.dk eller pr. telefon 98 10 10 94

© Copyright - Psykolog Ole Michael Spaten - KIP Consult, Amager Strandvej, 2300 København S - Telefon: 98 10 10 94